Deratizace - dezinfekce - dezinsekce
+420 596 619 900

Další služby

Obor DDD

 • Likvidace plísní
 • Likvidace nežádoucích plevelnatých rostlin a dřevin
 • Likvidace dřevokazných škůdců
 • Vyklízení půdních prostor, sklepních prostor a bytů
 • Dezinfekci v bytu po zemřelém
 • Likvidace vosích a sršních hnízd
 • Ochrana budov před ptactvem (včetně likvidace trusu a regulace populací ptactva jako celku), síťový a hrotový systém k ochraně světlíků, balkónů, lodžií a jiných částí staveb

Práce provádíme

 • ve zdravotnických zařízeních
 • ve školách a mateřských školkách
 • v potravinářství
 • v důlních provozech
 • v bytových fondech
 • v restauračních a ubytovacích zařízeních
 • v kancelářských prostorách apod.

Všechny používané přípravky jsou schváleny hlavním hygienikem České republiky !!!

© Skovajsova s.r.o - 2017 tvorba www stránek | grafhom.cz