Deratizace - dezinfekce - dezinsekce
+420 596 619 900

Deratizace

Deratizace je obor, který je zaměřen na likvidaci hlodavců, ale také na omezování jejich výskytu. Jedná se především o hubení hlodavců žijících v blízkosti lidí (tzv. synatropních). V naší lokalitě se především vyskytuje myš a potkan.

Ochranná a ohnisková deratizace se provádí v prvé řadě za účelem ochrany lidského zdraví, na dalším místě je pak snaha zabránit ekonomickým škodám, které hlodavci způsobují.

Firma provádí represivní zákroky, ale i komplexní ochrannou deratizaci (např. velkoplošnou deratizaci vyhlašovanou okresními hygienickými stanicemi a městskými úřady), která je z hlediska výskytu a šíření infekčních onemocnění preventivním opatřením.

© Skovajsova s.r.o - 2017 tvorba www stránek | grafhom.cz