Deratizace - dezinfekce - dezinsekce
+420 596 619 900

Profil firmy

V roce 1991 byla fyzickou osobou – paní Jiřinou Skovajsovou – založena firma DDD-Petra.
Při svém vzniku převzala, v rámci restrukturalizace podniku OKD – Správa sídlišť Ostrava, jeho profesní pracovníky v oblasti služeb DDD.
Protože DDD služby byly u OKD – Správa sídlišť Ostrava provozovány více než 20 let, převzala pracovníky kvalifikované, soustavně přezkušované, zkušené a znalé jak terénu, tak i předepsaných technologických postupů.
V důsledku toho, a zejména díky rozumné cenové politice, si celou dobu udržela firma nejen původní zákazníky, ale získala další drobné i velké v celém Moravskoslezském a Olomouckém kraji.

Firma má charakter „rodinného podniku“ a v roce 2006 bylo rozhodnuto o její transformaci na obchodní společnost SKOVAJSOVÁ s.r.o..
Veškerý obchodní majetek, včetně všech práv a povinností ze smluvních vztahů, přešel na tuto nástupnickou organizaci.

Počet zaměstnanců v trvalém pracovním poměru se udržuje na průměrném stavu 6 pracovníků.
Jejich znalosti jsou v souladu se zákonem č. 258/2000 Sb. O ochraně veřejného zdraví a s dalšími obecně závaznými předpisy pravidelně přezkušovány.
Tito zaměstnanci včetně vedení společnosti mají osvědčení o odborné způsobilosti k výkonu speciální dezinfekce, dezinsekce a deratizace vystavené Krajskou hygienickou stanicí Moravskoslezského kraje.
Vedení společnosti rovněž získalo také osvědčení o absolvování školení o ochraně dřeva a o likvidaci plísní v pracovních a obytných budovách člověka.
Firma je nositelem certifikátu Bird Management Certified Expert, týkajícího se odstraňování následků a regulací populací městského ptactva (holubi, racci, vrabci, jiřičky, atd.)

Společnost má další nezbytná povolení:

  • Souhlas s nakládáním s nebezpečným odpadem
  • Doklad o povolení k výkonu veterinárních asanačních činností.

Společnost má dlouholeté zkušenosti s prováděním DDD služeb v oblastech bytového a hospodářského fondu, zdravotnictví, v potravinářském, těžkém i lehkém průmyslu.

Ve společnosti probíhají dle zákona č. 522/1991 Sb., o státní kontrole kontroly Krajskou hygienickou stanicí.

Společnost je aktivním členem Sdružení pracovníků DDD ČR, které je členem Evropské asociace sdružení DDD CEPA.

Ve společnosti se klade trvalý důraz na:

  • kvalitu práce a spokojenost zákazníků i zaměstnanců
  • soustavné zvyšování kvalifikace zaměstnanců a pracovníků
  • dodržování technologických postupů
  • vybavení aplikačními prostředky
  • nové trendy v oblasti používaných přípravků schválených pro použití v České republice Hlavním hygienikem ČR.
© Skovajsova s.r.o - 2017 tvorba www stránek | grafhom.cz